ช่องทางการชำระเงิน

bank

หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สำเนาใบสลิป มาที่เบอร์โทร 02 – 476 – 3677 หรือ โทรแจ้งกับทางร้าน